4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

Horvātijas likumdošana neuzliek par pienākumu laulību līgumu reģistrēt.