6 Kādas sekas nosaka nāve?

Ja laulību līgums nenosaka savādāk, pārdzīvojušais laulātais var prasīt kopīgās mantas pārdali mantošanas procesā, ko kārto notārs, un tādā gadījumā šis īpašums neveido mantojuma daļu.

Pārdalot kopīgu mantu, pārdzīvojušais laulātais mantos aizgājēja mantu (gadījumos, kad nav atstāts testaments) atbilstoši mantinieku šķirai. Atbilstoši pirmajai mantinieku šķirai pārdzīvojušais laulātais manto tādu pat daļu no aizgājēja mantas kā viņa bērni (Mantošanas likuma 9.pants, Inheritance Act). Ja aizgājējam bērnu nav, viņa/viņas laulātais un vecāki manto vienādas mantas daļas (pusi manto laulātais, otru pusi vecāki). Ja aizgājēja vecāki nav dzīvi, pārdzīvojušais laulātais manto visu mantu (Mantošanas likuma 11.pants, Inheritance Act).