3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema v smislu predporočnih pogodb med zakoncema po ciprski zakonodaji niso veljavne oziroma vsaj ne zavezujoče. Enako velja za vse pogodbe glede bodoče poravnave zakonskega premoženja, sklenjene med zakoncema po sklenitvi zakonske zveze in pred ločitvijo. Zahtevek za prispevek k povečanju zakonskega premoženja, določen v členu 14 Zakona 232/91 (glej 5.1), se lahko uveljavlja šele po ločitvi zakoncev, zato morebitne pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema ali sporazumi o razdelitvi zakonskega premoženja, sklenjene pred ločitvijo zakoncev, niso zavezujoče za strani in jih sodišče za družinske zadeve ne upošteva. Razlog za to je obvezen značaj določb Zakona 232/91, ki jih ni mogoče izpodbijati z zasebnimi pogodbami, sklenjenimi med stranmi (domnevno pod prisilo), ki bodisi omejujejo ali izključujejo pravico, zaščiteno v členu 14 Zakona 232/91. Posledično se poročne pogodbe lahko sklenejo šele po ločitvi strani in ne prej. Po ločitvi pa lahko strani prosto poravnata svoje zakonsko premoženje, ne da bi se zatekli k sodišču za družinske zadeve.

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Za poravnavo zakonskega premoženja izven pristojnosti sodišča ni nobenih formalnih zahtev. Odvisno od okoliščin pa se lahko kot ključni dejavnik za veljavnost pogodbe upošteva neodvisen pravni nasvet ali finančno razkritje.

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Glej 3.1.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Da, pod pogojem, da je sklenjena po ločitvi strani.