4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

Ne/se ne uporablja za nič od zgoraj navedenega.