5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Če se zakonska zveza razveljavi ali razveže ali če se strani ločita, lahko vsaka stran zahteva svoj prispevek k povečanju premoženja drugega zakonca. Natančneje, člen 14 Zakona 232/91 določa, da če se je v času trajanja zakonske zveze povečalo premoženje enega od partnerjev in je drugi partner prispeval k temu povečanju, lahko drugi partner na sodišču vloži vlogo za razdelitev zakonskega premoženja in zahteva del premoženja, ki se je povečal zaradi njegovega prispevka. Za ta prispevek se ovrgljivo domneva, da znaša eno tretjino povečanja, razen, če se dokaže, da je večji ali manjši (glej 2.2). Sprejemljivo je, da prispevek ni samo denarne narave; za zakonca, ki skrbi za mladoletne otroke družine in gospodinjstvo zakoncev ter zagotavlja moralno podporo svojemu partnerju, ki dela, se lahko vsekakor upošteva, da je prispeval k povečanju premoženja drugega zakonca.

Če sta zakonca pridobila premoženje iz donacij, dediščine, zapuščine ali drugih virov ex- gratia, se slednje ne upošteva v izračunu, ali je prišlo do povečanja premoženja zakoncev.

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Glej odgovor na 2.6.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Ne, vendar glej odgovor na 5.1.