6 Kādas sekas nosaka nāve?

Preživeli zakonec je vedno upravičen do zapuščinskega deleža oziroma v primeru, da je pokojni zakonec napisal oporoko, do nerazdeljivega deleža zapuščine; preživeli zakonec je tako upravičen do deleža ne glede na to, ali je pokojnik napisal veljavno oporoko ali ne. Delež preživelega zakonca se določi na podlagi obstoja drugih dedičev in v skladu s členom 44 poglavja 195, kot sledi:

  • (i) Če pokojnik poleg zakonca zapusti otroka ali njegovega potomca, je delež zakonca enak deležu vsakega otroka. Delež zakonca tako v primeru, da pokojnik zapusti zakonca in dva otroka, znaša eno tretjino. Če je otrok pokojnika umrl v času življenja pokojnika, so njegovi otroci (tj. vnuki pokojnika) upravičeni do deleža, ki bi ga prejel njihov roditelj, če bi bil živ.
  • (ii) Če pokojnik poleg zakonca ne zapusti nobenega otroka ali njegovega potomca, pač pa prednika ali potomca tretje stopnje sorodstva s pokojnikom, potem delež zakonca znaša eno polovico zapuščine ali nerazdeljivega deleža dediščine. Šteje se, da izraz „njegov prednik ali potomec“ zajema tudi sorodstvo, ki ni v ravni črti, saj bi bila drugače kakršna koli navedba potomcev brezpredmetna; potomci v ravni črti bi bili zajeti v (i) zgoraj. Če pokojnik zapusti starše, stare starše, brate in sestre, strice, tete, nečake ali nečakinje, delež preživelega zakonca tako znaša eno polovico. Brezpredmetno je, ali pokojnik zapusti enega ali več prednikov ali potomcev tretje stopnje sorodstva; za omejitev deleža preživelega zakonca na eno polovico zadostuje obstoj enega samega.
  • (iii) Če pokojnik poleg zakonca ne zapusti niti otroka ali njegovega potomca niti prednika ali potomca tretje stopnje sorodstva, zapusti pa prednika ali potomca, ki je s pokojnikom v četrti stopnji sorodstva, potem delež preživelega zakonca znaša tri četrtine zapuščine ali nerazdeljivega deleža zapuščine. Če pokojnik zapusti bratrance ali brate in sestre starih staršev ali vnuke brata ali sestre, se zakonski delež zakonca omeji na tri četrtine.
  • (iv) Če pokojnik poleg zakonca ne zapusti niti otroka ali njegovega potomca niti prednika ali potomca četrte stopnje sorodstva s pokojnikom, potem zakonec podeduje celotno premoženje ali celotni nerazdeljivi delež premoženja.