9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Za spore na področju zakonskega premoženja so pristojna izključno sodišča za družinske zadeve. Mednarodno pristojnost imajo pod pogojem, da je katera koli od strani pred vložitvijo zahtevka za prenehanje zakonske zveze vsaj tri mesece živela na Cipru.