7 Vai jūsu valsts tiesību akti paredz īpašu mantisko attiecību režīmu daudznacionāliem laulātajiem?

Čehijas Republikas tiesību aktos nav paredzēts īpašs laulāto mantisko attiecību veids dzīvesbiedriem, kam ir atšķirīga valstspiederība.