8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Čehijas Republikas tiesību aktos nav paredzēts īpašs reģistrēto partneru mantisko attiecību veids. Taču reģistrēti partneri drīkst reglamentēt to mantiskās attiecības ar līgumu. Tas attiecas arī uz nereģistrētām partnerattiecībām. Tomēr pārdzīvojušais reģistrētais partneris un nelaiķa bērni ir pirmās pakāpes mantinieki un katrs manto vienlīdzīgu mantas daļu (Civilkodeksa 1635. panta 1. punkts un 3020. pants).