9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Ja viens no partneriem dzīvo Dānijā, pieteikumu par kopīpašuma sadali drīkst iesniegt mantojuma tiesā (mantojuma tiesa ir pilsētas tiesas (Dānijas vietējās tiesas) struktūrvienība). Ja vismaz viens partneris ir saistīts ar Dāniju, partneri var vienoties, ka pieteikums par īpašuma sadali tiks iesniegts Dānijā. Partneri nedrīkst panākt šādu vienošanos iepriekš, to drīkst noslēgt tikai tad, ja šķiršanas vai partneru šķirtas dzīves gadījumā ir radies strīds par īpašuma sadali.

Dānijā drīkst iesniegt pieteikumu par tāda kopīpašuma daļas sadali, kas atrodas Dānijā, ja par attiecīgo mantu nenotiek tiesvedība citā valstī.

(Likums par ģimenes mantas sadali, 4. pants.)

(Likums par mantojuma administrāciju, 74. pants.)