6 Kādas sekas nosaka nāve?

Likumiskās mantošanas gadījumā pārdzīvojušais laulātais saņem mantojumu kopā ar mirušā laulātā radiniekiem un viņa (-as) daļa ir atkarīga no radinieku, kuriem ir tiesības uz mantojumu, pakāpes (radinieki manto trīs pakāpēs).

Ja pārdzīvojušais laulātais manto kopā ar pirmās pakāpes mantiniekiem (bērniem), viņam(-ai) ir tiesības uz līdzvērtīgu daļu ar bērniem, bet viņš saņem ne mazāk kā ceturto daļu īpašuma.

Ja pārdzīvojušais laulātais manto kopā ar otrās pakāpes mantiniekiem (mirušā vecākiem un viņu pēcnācējiem, t.i., mirušā brāļiem un māsām), viņam(-ai) ir tiesības uz pusi īpašuma. Ja pārdzīvojušais laulātais manto kopā ar otrās pakāpes mantiniekiem, viņam(-ai) ir tiesības arī uz papildu priviliģēto īpašuma daļu (kopīgā mājokļa mājsaimniecības priekšmetiem).

Ja nav ne pirmās, ne otrās pakāpes radinieku, pārdzīvojušais laulātais manto visu īpašumu.

Papildus īpašuma daļai pārdzīvojušajam laulātajam ir tiesības pieprasīt personīgas tiesības izmantot nekustamo īpašumu, kas kalpojis kā kopīgs mājoklis.