8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem kopdzīvi nevar reģistrēt un nav arī īpaša regulējuma, kas būtu paredzēts kopdzīvei, nenoslēdzot laulību. Nereģistrēti partneri var izmantot citus juridiskos līdzekļus ārpus ģimenes tiesībām: viņi var veidot partnerību saskaņā ar saistību tiesībām (tieši nenolīgto līgumu piemērošana aprobežojas ar kustamo īpašumu), iegūt kopīgas īpašuma tiesības attiecībā uz īpašumu saskaņā ar tiesību aktiem, sagatavot testamentu saskaņā ar mantošanas tiesībām utt.