4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Somijā ir laulības lietu reģistrs, kas attiecas uz visu valsti. Reģistrētājas iestādes funkcijas pilda pašvaldības iestāde, t. i., dzimtsarakstu nodaļa.

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Laulības līgumu reģistrē laulības lietu reģistrā. Tādējādi reģistrā tiek ievadīta informācija par laulības līguma parakstīšanas datumu un visi tā nosacījumi.

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Ikvienam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai laulātie ir noslēguši derīgu laulības līgumu, un par tā saturu.

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Laulības līgums stājas spēkā tikai pēc tā reģistrēšanas (Likuma par laulību 44. pants).