8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Viena dzimuma personu, kas reģistrējušas partnerattiecības, mantiskajām attiecībām un tiesībām uz mantojumu piemēro tādus pašus noteikumus kā precētiem laulātajiem. Arī reģistrētas partnerattiecības izbeidz ar šķiršanas procedūru, un reģistrēti partneri var noslēgt laulības līgumu. Viss iepriekš minētais par laulāto īpašumu un tā sadali attiecas arī uz reģistrētām partnerattiecībām. Somijā nereģistrētas partnerattiecības var būt gan heteroseksuālām, gan homoseksuālām personām. Ja nereģistrētās partnerattiecības ilga mazāk nekā piecus gadus un partneriem nav kopēja bērna, strīdus par partneru īpašumu risina, ievērojot vispārējās tiesību normas. Piemēram, ja ir izbeigtas nereģistrētas partnerattiecības, partneris var pieprasīt atdot nepamatotu ieguvumu. Citi praksē izmantojami tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir prasījumi par maksājumiem, īpašumtiesību apstiprināšanu un īpašuma restitūciju. Ja nereģistrētās partnerattiecības ilga vairāk nekā piecus gadus vai partneriem ir vai ir bijis kopējs bērns, piemēro "Likumu par kopdzīves partneru mājsaimniecības izbeigšanu", kas stājās spēkā 2011. gada 1. aprīlī. Saskaņā ar šo likumu pēc partnerattiecību izbeigšanas partnerim ir tiesības no otra partnera saņemt kompensāciju, ja viņš/viņa ar kopējā mājsaimniecībā veiktu ieguldījumu palīdzēja otram partnerim uzkrāt vai saglabāt īpašumu, lai tādējādi viens partneris uz otra partnera rēķina nesaņemtu nepamatotus ieguvumus, ja īpašuma sadalē tiktu ņemtas vērā tikai īpašumtiesības. Tiesību uz kompensāciju nav tad, ja, ņemot vērā visus aspektus, nepamatotais ieguvums, ko nodrošināja kopējā mājsaimniecībā veiktais ieguldījums, ir minimāls.