4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

Francijā nav laulāto mantisko attiecību reģistra vai laulības līgumu reģistra.