6 Kādas sekas nosaka nāve?

Laulātā nāves gadījumā laulāto kopīpašumu izbeidz un sadala divās daļās. Vienu pusi saņem pārdzīvojušais laulātais, bet otru pusi saņem mirušā laulātā mantinieki. Tomēr pārdzīvojušais laulātais arī ir mantinieks un viņa vai viņas tiesības ir atkarīgas no pārējiem mantiniekiem (Civilkodeksa 756. pants un nākamie panti.). Ja mirušajam laulātajam ir lejupēji radinieki, pārdzīvojušais laulātais manto visa īpašuma lietojuma tiesības vai īpašumtiesības uz vienu ceturto daļu īpašuma (Civilkodeksa 757. pants). Ja mirušajam laulātajam ir dzīvs tēvs un māte, katrs no viņiem manto vienu ceturto daļu īpašuma, bet atlikumu saņem pārdzīvojušais laulātais (Civilkodeksa 757. panta 1. punkts). Ja mirušajam laulātajam nav lejupēju radinieku vai tēva un mātes, pārdzīvojušais laulātais manto visu īpašumu (Civilkodeksa 757. panta 2. punkts).