7 Vai jūsu valsts tiesību akti paredz īpašu mantisko attiecību režīmu daudznacionāliem laulātajiem?

2010. gada 4. februārī parakstītais nolīgums, kas stājās spēkā 2013. gada 1. maijā, un ir Francijas un Vācijas Tieslietu ministru sadarbības rezultāts nosaka papildu, izvēles laulāto mantisko attiecību režīma izveidošanu, kas ir balstīts uz atlikuma kopības režīmu, kas ir spēkā Francijā un Vācijā. Laulības laikā laulātie izvēlēsies mantas šķirtības režīmu. Pēc laulības šķiršanas katram laulātajam ir tiesības uz pusi mantas, kas iegūta laulības laikā. Šis kopējais laulāto mantisko attiecību veids ir pieejams ne tikai Francijas un Vācijas pāriem, bet arī pāriem, kuri dzīvo Francijā vai Vācijā, vai arī laulātiem pāriem, kuru mantiskās attiecības regulē Francijas vai Vācijas tiesiskais regulējums