8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Nereģistrētas partnerattiecības (kopdzīve) ir atzītas Civilkodeksa 515. panta 8. punktā, bet tās nav regulētas.

Reģistrētas partnerattiecības (civiltiesiskās partnerattiecības) regulē Civilkodeksa 515. panta 1. punkts un citi punkti. Šādas partnerattiecības ir iespējamas, bet tās neattiecas uz viendzimuma pāriem.

Partneri, kas dzīvo civillaulībā, ir solidāri atbildīgi par parādiem, kas radušies vienam no partneriem, nodrošinot „ikdienas vajadzības” (Civilkodeksa 515. panta 4. punkts).

Katrs partneris var brīvi pārvaldīt savu īpašumu un ir atbildīgs par savām privātām parādsaistībām. Īpašums, kuram nav noteikts īpašnieks, ir uzskatāms par kopīpašumu (Civilkodeksa 515. panta 5. punkts). Partneri var arī vienoties, ka īpašums, kas iegādāts partnerattiecību laikā, ir kopīpašums (Civilkodeksa 515. panta 5.–1. punkts).