7 Vai jūsu valsts tiesību akti paredz īpašu mantisko attiecību režīmu daudznacionāliem laulātajiem?

Papildus vispārpieņemtajiem laulāto mantisko attiecību veidiem laulātie var izvēlēties piemērot Francijas un Vācijas laulāto mantisko attiecību regulējumu, t. i., izvēlētās uzkrātās peļņas kopību, arī tad, ja laulātie nav ne Francijas, ne Vācijas valstspiederīgie (sk. 3.1. punktu). Vācijas tiesību aktos nav paredzēts īpašs laulāto mantisko attiecību regulējums laulātajiem, kam ir atšķirīga valstspiederība.