8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Līdz 2017. gada 30. septembrim Vācijas tiesību aktos bija paredzētas reģistrētas partnerattiecības, kas ir laulībai līdzvērtīgs tiesību institūts un ko var izmantot viendzimuma pāri saskaņā ar Likumu par reģistrētām partnerattiecībām (Lebenspartnerschaftsgesetz; L, G daļa).

2017. gada 20. jūlija likums iekļauj tiesības viendzimuma pāriem slēgt laulību (skatiet Vācijas Oficiālo vēstnesi, VCK L. I, 2787. p.), un šis likums stājās spēkā 2017. gada 1. oktobrī, dodot viendzimuma pāriem iespēju slēgt laulību. Uz homoseksuālu laulību attiecas visi tie paši noteikumu kā uz heteroseksuālu laulību, t. i., tagad ir iespējama arī adopcija.

Jau reģistrētās partnerattiecības turpina pastāvēt, ja vien abi partneri civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas klātbūtnē nepaziņo, ka vēlas slēgt laulību uz mūžu (skatiet 20.a p., L, G daļu). Tagad, kad viendzimuma pāriem ir iespēja slēgt laulību, reģistrētās partnerattiecības ir kļuvušas liekas. Tāpēc partnerattiecības vairs nav iespējams reģistrēt.

Lai nodrošinātu to spēkā esamību, Vācijas likumdevējs ir noteicis īpašas kolīziju normas attiecībā uz homoseksuālu pāru laulībām un reģistrētām partnerattiecībām: nodibināšanu/slēgšanu, vispārēju ietekmi un ietekmi uz īpašumtiesībām, kā arī laulības šķiršanu/partnerattiecību pārtraukšanu nosaka to zemju materiālās tiesības, kurās tās ir reģistrētas (17.b panta 1. punkts kopā ar Vācijas Civilkodeksa Ievadlikuma, VCKIL, 4. apakšpunktu (vajadzības gadījumā)). Ja vienas un tās pašas personas ir reģistrējušas partnerattiecības vai slēgušas viendzimuma laulību dažādās zemēs, kopš tās/to noslēgšanas/reģistrēšanas brīža ir saistoša/-s pēdējā noslēgtā laulība/reģistrētās partnerattiecības (17.b panta 3. punkts kopā ar VCKIL 4. apakšpunktu (vajadzības gadījumā)).

Tiesību kolīziju normas, kas attiecas uz heteroseksuālām partnerattiecībām, kas reģistrētas citās valstīs, ir pretrunīgas.