9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Grieķijas tiesām ir jurisdikcija pieņemt spriedumus par pāru, kuriem ir atšķirīga valstspiederība, strīdiem, ja tā noteikts Grieķijas starptautiskajās privāttiesībās jeb, citiem vārdiem sakot, ja gadījums ir būtiski saistīts ar Grieķiju.

Parasti Grieķijas tiesām ir jurisdikcija gadījumos, kad atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta ir Grieķijā. Ja atbildētājam nav pastāvīgas dzīvesvietas ne Grieķijā, ne ārvalstīs, kompetentā tiesa ir atbildētāja dzīvesvietas reģionālā tiesa (Civilprocedūras kodeksa 3. un 22. pants et. seq.).