6 Kādas sekas nosaka nāve?

Laulātā nāves gadījumā laulāto mantiskās attiecības tiek pārtrauktas un kopīpašumu sadala atbilstīgi 5.1. punktā aprakstītajiem principiem un atbilstīgi laulības līgumam. Pārdzīvojušais laulātais saņem savu kopīpašuma daļu, savukārt otra kopīpašuma daļa kļūst par nelaiķa atstāto mantojumu, ko sadala atbilstīgi mantojuma tiesību nosacījumiem.

Ja nelaiķim ir pēcnācēji, kas varētu saņemt likumīgo mantojumu, pārdzīvojušajam laulātajam visu savu dzīves laiku ir tiesības izmantot kopā ar nelaiķi apdzīvoto dzīves vietu, ieskaitot mēbeles un iekārtas, kā arī saņemt tādu pašu atlikušā mantojuma daļu kā bērnam.

(Civilkodeksa 7. panta 58. punkta 1. apakšpunkts.)

Ja nelaiķim nav pēcnācēju, vai pēcnācēji ir izslēgti no mantojuma,   pārdzīvojušais laulātais  manto kopā ar nelaiķi apdzīvoto dzīves vietu, ieskaitot mēbeles un iekārtas.  Pusi no atlikušās mantas manto pārdzīvojušais laulātais, bet otru pusi manto mantojuma atstājēja vecāki. Ja viens no vecākiem ir ticis no mantojuma izslēgts, pārdzīvojušais laulātais un otrs vecāks mantojumu saņem līdzīgās daļās.

(Civilkodeksa 7. panta 60. punkts.)

Ja nav pēcnācēja vai vecāka, vai arī tie tikuši izslēgti no mantojuma, pārdzīvojušais laulātais manto visu mantu.

(Civilkodeksa 7. panta 61. punkts.)