7 Vai jūsu valsts tiesību akti paredz īpašu mantisko attiecību režīmu daudznacionāliem laulātajiem?

Ungārijas tiesību aktos nav paredzēts īpašs laulāto mantisko attiecību regulējums dzīvesbiedriem, kuriem ir atšķirīga valstspiederība.