9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Ja laulāto mantu sadala laulības šķiršanas procedūras laikā un Ungārijas tiesām ir jurisdikcija laulības šķiršanas procedūrā, to kompetencē ir arī īpašuma sadale. Jurisdikciju laulības šķiršanas procedūrā nosaka ņemot vērā — atkarībā no gadījuma — laulāto pilsonību vai juridisko mājvietu/parasto dzīvesvietu. Ja procedūra nav saistīta ar laulības šķiršanu, Ungārijas tiesām ir jurisdikcija pār laulāto mantu un reģistrētu partneru īpašumu saistītos gadījumos, ja Ungārijā ir kāda laulātā vai reģistrētā partnera juridiskā mājvieta vai parastā dzīvesvieta. (SPDL 59. panta 2. un 3. punkts; 62.B panta a) punkts; 62.D panta 2. punkts.)