1 Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Ja Īrijas tiesām ir jurisdikcija strīdos par laulāto īpašumu, tās vienmēr piemēro lex fori, tātad Īrijas tiesību aktus. Taču, ja, pamatojoties uz citā valstī tiesas pieņemtu lēmumu par laulāto šķirtu dzīvi vai laulības šķiršanu, ir iesniegts prasījums par papildu palīdzību, Īrijas tiesām, izskatot šo lietu, jāņem vērā attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētās iesaistīto personu tiesības uz papildu palīdzību.

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Ja Īrijas tiesām ir jurisdikcija strīdos par laulāto īpašumu, tās vienmēr piemēro lex fori, tātad Īrijas tiesību aktus. Taču, ja, pamatojoties uz citā valstī tiesas pieņemtu lēmumu par laulāto šķirtu dzīvi vai laulības šķiršanu, ir iesniegts prasījums par papildu palīdzību, Īrijas tiesām, izskatot šo lietu, jāņem vērā attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētās iesaistīto personu tiesības uz papildu palīdzību.