4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

To nevar piemērot, jo Īrijas tiesību aktos nav paredzēta iespēja izvēlēties laulāto mantisko attiecību veidu. Laulātajiem nav pienākuma reģistrēt laulības līgumu un laulības līgumu reģistrs nepastāv.