8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

2010. gada Likumā par civilajām partnerattiecībām un atsevišķām kopdzīves partneru tiesībām un saistībām (2010. gada likums) ir paredzēts izveidot civilo partnerattiecību reģistrēšanas sistēmu (viendzimuma pāriem) (1.–14. daļa un 16. daļa) un kopdzīves partneru kompensācijas sistēmu (viendzimuma un pretēju dzimumu pāriem) (15. daļa), kas nav jāreģistrē. Tiem, kuri ir reģistrējuši civilās partnerattiecības, un tiem, kurus 2010. gada likumā uzskata par kopdzīves partneriem, tāpat kā precētiem pāriem ir piešķirtas ievērojamas tiesības un aizsardzība saistībā ar finansiālo atbalstu un īpašumu. Attiecībā uz civilajām partnerattiecībām attiecību izjukšanas vai viena partnera nāves gadījumā otrai personai ir tiesības prasīt nolēmumu par uzturēšanu (5. daļa), īpašumu (118. pants) un/vai pensijas koriģēšanu (121. pants), un/vai nodrošinājumu no nelaiķa partnera atstātā mantojuma (8. daļa). Turklāt 2010. gada likuma 4. daļā civilajiem partneriem ir noteikta ar kopējo mājvietu saistīta aizsardzība, kas ir līdzīga laulātā, kam nav īpašumtiesību, aizsardzībai saistībā ar ģimenes mājvietu (27.–42. pants), sk. 2.4. punktu iepriekš. Kopdzīves partneru tiesības ir vienādi plašas; tās izriet no nereģistrētas kopdzīves un uz tām neattiecas konkrētas prasības, sistēma vai reģistrācija. Attiecībā uz atbilstīgu nereģistrētu kopdzīvi (definēta 2010. gada likuma 172. pantā) attiecību izjukšanas vai partnera nāves gadījumā otram partnerim ir tiesības prasīt nolēmumu par uzturēšanu (175. pants), īpašuma koriģēšanu (174. pants), pensijas koriģēšanu (187. pants) un/vai nodrošinājumu no nelaiķa partnera atstātā mantojuma (194. pants).