9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Īrijas Rajona tiesai un Augstākajai tiesai ir jurisdikcija pieņemt un uzklausīt tiesvedību par strīdiem laulāto īpašuma jomā, ja pieteikuma par procedūras sākšanu iesniegšanas datumā kāda laulātā juridiskā mājvieta ir Īrijā vai ja kāds laulātais ir pastāvīgi dzīvojis Īrijā vienu gadu, kas beidzas attiecīgajā datumā (1989. gada Likuma par laulāto atšķiršanas un ģimenes tiesību reformu 31. panta 4. punkts un 1996. gada Likuma par ģimenes tiesībām (laulības šķiršanu) 39. panta 1. punkts). Jēdzienu "juridiskā mājvieta" reglamentē vispārīgās tiesības un tādējādi tam piemēro tiesas interpretāciju par attiecīgās lietas faktiem. Taču, vispārīgi izsakoties, personas juridiskā mājvieta ir vieta, kur ir personas pastāvīgā dzīvesvieta, parasti tā ir personas izcelsmes valsts, taču tā var būt arī izvēlēta mājvieta, ja attiecīgās personas rīcība liecina par pastāvīgu vai vismaz laikā neierobežotu nodomu tajā dzīvot. Jurisdikcija var būt tās Rajona tiesas tiesnesim, kura darbības reģionā kāda no tiesvedības pusēm parasti dzīvo, nodarbojas ar uzņēmējdarbību, veic profesionālo darbību vai strādā (1989. gada Likuma par laulāto atšķiršanu un ģimenes tiesību reformu 31. panta 5. punkts un 1996. gada Likuma par ģimenes tiesībām (laulības šķiršanu) 38. panta 3. punkts).