6 Kādas sekas nosaka nāve?

Laulātā nāves gadījumā laulāto mantiskās attiecības beidzas un piemēro 5. punktā izklāstītos nosacījumus. Pārdzīvojušajam laulātajam ir arī tiesības saņemt mantojuma tiesību aktos noteikto nelaiķa atstātā mantojuma daļu.