8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Kopīgas mantas sistēma attiecas arī uz reģistrētām partnerattiecībām, izņemot gadījumus, kad partneri izvēlas mantas līgumu (piemēram, līdzīgi kā laulības gadījumā viņiem ir tiesības vienoties par mantas šķirtību). Likums 76/2016 attiecas arī uz reģistrētām partnerattiecībām, likumiskās mantošanas nosacījumiem, neatņemamo daļu, izslēgšanu, salīdzinājumu un laulības līgumu. Likuma 76/2016 21. punkts nosaka, ka panti par likumisko mantošanu, reģistrēto daļu un izslēgšanu attiecas arī uz partneriem reģistrētās partnerattiecībās.