9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Šajā jomā kompetentās iestādes ir tikai tiesas. Itālijas tiesām vienmēr ir jurisdikcija gadījumos, kad atbildētāja juridiskā mājvieta (juridiskā mājvieta ir vieta, kur persona ir izveidojusi savas profesionālās darbības un interešu centru; CK 43. pants) ir Itālijā vai atbildētājs ir Itālijas iedzīvotājs (dzīvesvieta ir vieta, kurā persona pastāvīgi dzīvo; CK 43. pants) (1995. gada 31. maija Likuma Nr. 218 3. pants).

Turklāt lietās, kas attiecas uz nederīgu laulību un laulības atzīšanu par spēkā neesošu,  personisku īpašumu un laulības šķiršanu, Itālijas tiesām ir jurisdikcija arī tad, ja viens no laulātajiem ir Itālijas pilsonis vai laulība tika noslēgta Itālijā (1995. gada 31. maija Likuma Nr. 218 32. pants).