6 Kādas sekas nosaka nāve?

Neatkarīgi no laulāto mantisko attiecību veida katram laulātajam ir tiesības neierobežoti noteikt rīcību ar savu īpašumu nāves gadījumā (CL 88. pants).

Neatkarīgi no laulāto mantiskajām attiecībām laulības laikā pārdzīvojušais laulātais manto nelaiķa laulātā atstāto mantojumu (CL 392. pants).

Pārdzīvojušais laulātais saņem tādu pašu nelaiķa atstātā mantojuma daļu, kādu saņem katrs bērns, ja ir ne vairāk kā četri palikušie bērni. Ja bērnu skaits ir lielāks par četri, viņš/viņa saņem ceturto daļu (CL 393. pants).

Ja nelaiķim laulātajam nav ne dzīvu lejupējo mantinieku, ne arī adoptētu bērnu, pārdzīvojušais laulātais saņem pusi no mantojuma, kā arī laulāto dzīvesvietas iekārtu.

Ja nelaiķim nav ne dzīvu lejupējo mantinieku, adoptētu bērnu, augšupējo mantinieku, ne arī brāļu vai māsu, vai to bērnu vai arī ja atlikušie mantinieki nepieprasa savu mantojuma daļu, visu mantojumu saņem pārdzīvojušais laulātais (CL 396. pants).