7 Vai jūsu valsts tiesību akti paredz īpašu mantisko attiecību režīmu daudznacionāliem laulātajiem?

Nē, Latvijas tiesību aktos nav paredzēts īpašs mantisko attiecību regulējums dzīvesbiedriem, kam ir atšķirīga valstspiederība.