8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Latvijas tiesību aktos ir atzīta tikai heteroseksuālu personu laulība. Latvijā nav tiesību aktu, kas reglamentētu reģistrētas vai nereģistrētas partnerattiecības.