6 Kādas sekas nosaka nāve?

Viena laulātā nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam ir tiesības uz pusi no laulāto kopīpašuma (Likuma par notāra profesiju 52. pants). Pārdzīvojušajam laulātajam saskaņā ar likumiskās mantošanas kārtību arī ir tiesības saņemt mantojumu kopā ar pirmās vai otrās pakāpes lejupejošiem mantiniekiem (ja tādi ir). Kopā ar nelaiķa pirmās pakāpes mantiniekiem (bērniem) pārdzīvojušais laulātais manto ceturto daļu no atstātā mantojuma, ja papildus laulātajam nav vairāk kā trīs mantinieku. Ja ir vairāk nekā trīs mantinieki, laulātais un mantinieki saņem vienādas mantojuma daļas. Ja laulātais saņem mantojumu kopā ar otrās pakāpes mantiniekiem (vecākiem un mazbērniem), viņam/viņai ir tiesības uz pusi no mantojuma. Ja nelaiķim nav pirmās un otrās pakāpes mantinieku, laulātais manto visu mantojamo īpašumu (CK 5.13. pants).