8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Lietuvas Republikas Civilkodeksa nosacījumi par kopdzīvi, nereģistrējot laulību, vai par reģistrētām partnerattiecībām vēl nav stājušies spēkā.