6 Kādas sekas nosaka nāve?

Ja nelaiķim ir bērni vai mantinieki, pārdzīvojušajam laulātajam ir tiesības — ja testamentā nav norādīts vai viņš/viņa neizvēlas citādi — mantot vai nu mazāko likumīgam bērnam piešķirto mantojuma daļu, ja tas nav mazāk par ceturto daļu no mantojuma, vai arī laulāto kopīgi apdzīvotā nekustamā īpašuma un tā mēbeļu izmantošanas tiesības, ja nelaiķim šis īpašums piederēja pilnībā vai arī kopā ar pārdzīvojušo laulāto (CK 767.1. pants).

Ja nelaiķim nav bērnu vai mantinieku, pārdzīvojušajam laulātajam ir tiesības — ja vien testamentā nav noteikts citādi — uz visu mantojumu un pilnīgām īpašumtiesībām (CK 767.2. pants).

Mantojuma sastāvs un arī tā pastāvēšana var būt atkarīga no tā vai ir noslēgts laulības līgums.