8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

2004. gada 1. novembrī stājās spēkā 2004. gada 9. jūlija Likums (Mém. P. 2019 et seq., Parl. dok. Nr. 4946) par konkrētu partnerattiecību tiesiskajām sekām.
Partneri, kuri ir sagatavojuši deklarāciju par partnerattiecībām, noslēdzot savstarpēju rakstisku vienošanos, var noteikt partnerattiecību ietekmi uz īpašumu. Šo vienošanos var noslēgt un grozīt jebkurā brīdī. Paziņojumu par vienošanos vai tās grozījumiem iesniedz prokuratūrā trīs darba dienu laikā (2004. gada Likuma 6. pants).

Pat ja šādas vienošanās nav, deklarācija par partnerattiecībām rada partneriem savstarpējas tiesības un saistības, kas daudzos aspektos līdzinās laulāto tiesībām un saistībām. Iepriekš minētie noteikumi attiecas tikai uz tādām partnerattiecībām, par kurām paziņots saskaņā ar šā likuma 3. pantu (2004. gada Likuma 1. pants). Īpaši nosacījumi par nereģistrētām partnerattiecībām, kas nav laulība, nav paredzēti.
2004. gada Likums nesen tika papildināts ar 2010. gada 3. augusta Likumu (Mém. P. 2190, Parl. dok. Nr. 5904), kura 4.1. pantā tiek atzītas ārvalstīs noslēgtas partnerattiecības, piemērojot tām tādas pašas priekšrocības, kas piešķirtas Luksemburgā reģistrētām partnerattiecībām.