4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

Notārs reģistrē laulības līgumu ne vēlāk kā 15 dienas pēc līguma noslēgšanas.

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Ir tikai viens reģistrs. Tas ir Tieslietu ministrijas Valsts reģistrs.

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Reģistrā ir jānorāda šāda informācija: fakts, ka ir noslēgts laulības līgums; līguma noslēgšanas datums; līgumslēdzēju pušu informācija un izvēlētais laulāto mantisko attiecību veids.

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Valsts reģistra dati ir pieejami ikvienam pēc pieprasījuma. Reģistrā ir jāiesniedz vienkāršs pieprasījums un 10 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas tiks sniegta oficiāla atbilde. Notāri reģistra datiem var piekļūt tiešsaistē un atbildi saņemt uzreiz.

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Galvenais noteikums ir tāds, ka tiek uzskatīts, ka trešās personas (jo īpaši kreditori) zina, ka ir noslēgts laulības līgums.