5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Tas ir atkarīgs no pieņemtā laulību mantisko attiecību veida. Laulības šķiršanas/laulāto šķitas dzīves pieprasījuma apstrīdēšanas gadījumā lēmumu par īpašuma sadali pieņem tiesa. Ja pieprasījums netiek apstrīdēts, lēmumu pieņem laulātie un pēc tam tiesa to apstiprina. Saskaņā ar Civilkodeksa 1333. pantu kopīpašumu sadala katram laulātajam piešķirot pusi kopīpašuma.

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Tas ir atkarīgs no pieņemtā laulību mantisko attiecību veida. Laulības šķiršanas/laulāto šķitas dzīves pieprasījuma apstrīdēšanas gadījumā lēmumu par īpašuma sadali pieņem tiesa. Ja pieprasījums netiek apstrīdēts, lēmumu pieņem laulātie un pēc tam tiesa to apstiprina. Saskaņā ar Civilkodeksa 1333. pantu kopīpašumu sadala katram laulātajam piešķirot pusi saistību attiecībā uz kopīpašumu.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Kopīpašuma gadījumā katrs laulātais atmaksā to kopīpašuma daļu, ko viņš/viņa izmantoja savu privāto parādu samaksai (Civilkodeksa 1331. panta 1. punkts ). Ja laulātā personisko īpašumu izmantoja kopējo parādu samaksai vai kā ieguldījumu kopīpašumā, viņš/viņa ir tiesīgs saņemt atlīdzību (Civilkodeksa 1331. panta 2. punkts). Atlīdzību nosaka naudā (Civilkodeksa 1331. panta 3. punkts).