7 Vai jūsu valsts tiesību akti paredz īpašu mantisko attiecību režīmu daudznacionāliem laulātajiem?

Nē.