8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Nesen pieņemtā Maltas Kopdzīves likuma 571. iedaļā ir iekļautas īpašas normas par “ikdienā izmantojamo galveno mājvietu”, kas attiecas tikai uz reģistrētām partnerattiecībām.

Ja kopīgā mājvieta ir kopīpašums, nomirstot kādam no reģistrēto partnerattiecību partneriem, pārdzīvojušam partnerim ir tiesības dzīvot šajā mājvietā līdz savas dzīves beigām vai līdz brīdim, kad viņš/viņa slēdz laulību vai reģistrē citas reģistrētas partnerattiecības.

Ja kopīgā mājvieta piederēja mirušajam partnerim, pārdzīvojušajam partnerim ir tiesības dzīvot šajā mājvietā tikpat ilgi, cik ilga bija viņu kopdzīve (gados), ja šādu gadu skaits nepārsniedz 15 gadus. Tiesību aktos ir arī noteikts, ka šādas pārdzīvojušā partnera tiesības dzīvot minētajā īpašumā ir spēkā vita durante vai līdz brīdim, kad viņš/viņa slēdz laulību vai reģistrē citas reģistrētās partnerattiecības.

Attiecībā uz kustamo mantu ir spēkā vienkāršā prezumpcija, saskaņā ar kuru kopdzīves partneriem ir tiesības uz vienlīdzīgu daļu kustamās mantas, kas atrodas “ikdienā izmantojamā galvenajā mājvietā” un kas tika iegādāta kopdzīves laikā.