9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Saskaņā ar noteikumiem, kas neietilpst Regulā (ES) Nr. 2201/2003, Maltas tiesām ir jurisdikcija izskatīt laulības šķiršanas lietas, ja laikā, kad kompetentajā civiltiesā tika iesniegts laulības šķiršanas pieteikums vismaz vienam no laulātajiem domicils bija Maltā vai ja vismaz viens no laulātajiem pastāvīgi dzīvoja Maltā vienu gadu tieši pirms laulības šķiršanas pieprasījuma iesniegšanas.