6 Kādas sekas nosaka nāve?

Ja laulātajiem ir kopīpašums, pārdzīvojušajam laulātajam ir tiesības saņemt pusi no nesadalītā kopīpašuma, bet otra puse ir mirušā īpašums. Saskaņā ar mantojuma likumu pārdzīvojušajam laulātajam ir īpašas tiesības: saskaņā ar tiesību aktiem, ja mantinieki ir pārdzīvojušais laulātais ar bērniem, pārdzīvojušais laulātais saņem visu mirušā īpašumu ar noteikumu, ka ir jāsamaksā parādi (skatīt Civilkodeksa 4.13. pantu un nākamos pantus). Ja saskaņā ar mirušā testamentu pārdzīvojušais laulātais nesaņem mantojumu vai ja pārdzīvojušajam laulātajam ir citas vajadzības, viņš/viņa var mantiniekiem pieprasīt piešķirt tiesības izmantot un lietot agrāko ģimenes mājokli (skatīt Civilkodeksa 4.28. un 4.29. pantu) un pieprasīt tiesības izmantot citu mantu (skatīt Civilkodeksa 4.30. pantu).