8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Minētie nosacījumi mutatis mutandis attiecas arī uz reģistrētām partnerattiecībām1 (skatīt Civilkodeksa 1.80. panta a)–g) apakšpunktu). Starptautisko privāttiesību nosacījumi būtiski atšķiras; šajā saistībā skatīt

1Nīderlandē viena dzimuma pārstāvji un dažādu dzimumu pārstāvji var noslēgt laulību vai reģistrēt partnerattiecības.

Civilkodeksa 10.70. – 10.85. pantu. Civilkodeksā nav regulētas nereģistrētu dzīvesbiedru attiecības. Tomēr dzīvesbiedri var noslēgt notariāli apstiprinātus līgumus, kas regulē dzīvesbiedru attiecības. Dzīvesbiedri otra dzīvesbiedra interesēs bieži raksta testamentu.