4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

Polijā nav izveidots speciāls laulības līgumu reģistrs.

Saskaņā ar Likumu par Valsts Tiesu reģistriem ir izveidots uzņēmēju reģistrs. Saskaņā ar šo likumu informāciju par laulāto mantiskajām attiecībām var norādīt iedzīvotājiem, kas reģistrā ir minēti kā uzņēmēji vai komercsabiedrību partneri. Šā reģistra dati ir publiski pieejami. Tāpēc šajā gadījumā prasība informēt līgumslēdzēju pusi par laulības līguma noslēgšanu tiks izpildīta minētajā reģistrā (skatīt 3.1. punktu) iekļaujot atzīmi par laulāto mantiskajām attiecībām.