8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Nav spēkā tiesību akti, kas regulē reģistrētas vai nereģistrētas partnerattiecības.