8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Portugāles tiesību aktos nav minēti īpaši noteikumi par partneru mantiskajām attiecībām. Tādā gadījumā ir piemērojami saistību tiesību vispārējie noteikumi.