8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem reģistrētas un nereģistrētas partnerattiecības nav atzītas un regulētas.