4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

Slovākijā nav īpašu laulības līgumu reģistru. Līgumus, kas ir publiski akti, reģistrē Centrālajā publisko aktu notariālajā reģistrā, ko uztur Slovākijas Republikas Notāru kolēģija. Publiskā akta turētājs var pārbaudīt Notāru kolēģijas tīmekļa vietnē vai publiskais akts ir izdots Slovākijas Republikā un noskaidrot kā sauc notāru, kurš to sagatavoja. Publiskā akta saturs nav pieejams.